Veřejná zakázka: Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Probíhají úkony směřující k zadání zakázky.
DBID: 655
Systémové číslo: P24V00000001
Evidenční číslo zadavatele: 2401
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.04.2024
Nabídku podat do: 29.04.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy o dílo na stavební práce "Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra“ v rozsahu dle projektové dokumentace a smlouvy o dílo.
Předmětem díla jsou stavební práce a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení rekonstrukce vnitřních prostor budovy kulturního domu v Ostrově.
Stavba se nachází v katastrálním území města Ostrov – v centru Ostrova, v ucelené zástavbě z 50-tých let. Stavba se odehrává na pozemcích č.p. 798 dle katastru. Objekt je napojen na dopravní a technickou infrastrukturu. Tvoří jednu stranu Mírového náměstí odkud je hlavní vstup do objektu. Možnost parkování a dopravní obsluhy (zásobování) je ve dvorních partiích přístupných z ul. Mírové nám. Do stávajícího objektu jsou přivedeny inženýrské sítě.
Objekt Domu kultury s plochou veřejného prostranství je nemovitou kulturní památkou rejst. č. ÚSKP 12647/4-5128.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 33 425 297 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Ostrov
 • IČO: 00254843
 • Poštovní adresa:
  Jáchymovská 1
  36301 Ostrov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ostrov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy