Veřejné zakázky Města Ostrov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Ostrov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Generel městské zeleně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.09.2020 15.10.2020 10:00
ZŠ Ostrov, Májová – dodávka notebooků 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.09.2020 25.09.2020 12:00
Oprava ochozu školního bazénu Základní školy Masarykova 1289, 363 01 Ostrov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.09.2020 01.10.2020 10:00
Ostrov, Rekonstrukce vnitrobloku na 9. etapě
podlimitní Vyhodnoceno 02.09.2020 18.09.2020 12:00
ZŠ Ostrov, Májová – dodávka herních prvků pro školní hřiště 2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.07.2020 07.08.2020 12:00
Oprava terasy Mateřské školy Halasova 765, 363 01 Ostrov
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.06.2020 15.06.2020 12:00
LESOPARK BORECKÉ RYBNÍKY – ÚDRŽBA ZELENĚ A MOBILIÁŘE
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.05.2020 05.06.2020 10:00
Změna č. 3 Územního plánu Ostrov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.03.2020 10.04.2020 10:00
ROZŠÍŘENÍ ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY „NAD PAPOSEM“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.02.2020 14.02.2020 11:00
Výběr budoucího vlastníka při prodeji společnosti Kabel Ostrov s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.02.2020 21.02.2020 10:00
Úklidové služby v objektu Městské knihovny Ostrov 1.NP a 1.PP
podlimitní Hodnocení 07.12.2018 12.12.2018 08:00
Užitkový automobil pro Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.12.2016 06.01.2017 12:00
všechny zakázky