Veřejné zakázky Města Ostrov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Ostrov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zámecká zahrada v proměnách času
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.12.2020 29.12.2020 10:00
Domov pro seniory s poskytováním zdravotnických služeb (koncesní řízení)
podlimitní Hodnocení 15.12.2020 22.12.2020 09:30
Poskytování pečovatelských služeb (koncesní řízení) - Zadáváno ve zjednodušeném režimu
nadlimitní Vyhodnoceno 19.11.2020 04.12.2020 09:30
Domov pro seniory (koncesní řízení) - Zadáváno ve zjednodušeném režimu
nadlimitní Vyhodnoceno 19.11.2020 04.12.2020 09:30
Ostrov, Rekonstrukce Kollárovy ulice
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.11.2020 04.12.2020 13:00
Ostrov, Rekonstrukce Tylovy ulice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.11.2020 04.12.2020 13:00
Generel městské zeleně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.09.2020 15.10.2020 10:00
ZŠ Ostrov, Májová – dodávka notebooků 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.09.2020 25.09.2020 12:00
Oprava ochozu školního bazénu Základní školy Masarykova 1289, 363 01 Ostrov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.09.2020 01.10.2020 10:00
Ostrov, Rekonstrukce vnitrobloku na 9. etapě
podlimitní Vyhodnoceno 02.09.2020 18.09.2020 12:00
ZŠ Ostrov, Májová – dodávka herních prvků pro školní hřiště 2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.07.2020 07.08.2020 12:00
Oprava terasy Mateřské školy Halasova 765, 363 01 Ostrov
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.06.2020 15.06.2020 12:00
LESOPARK BORECKÉ RYBNÍKY – ÚDRŽBA ZELENĚ A MOBILIÁŘE
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.05.2020 05.06.2020 10:00
Změna č. 3 Územního plánu Ostrov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.03.2020 10.04.2020 10:00
ROZŠÍŘENÍ ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY „NAD PAPOSEM“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.02.2020 14.02.2020 11:00
všechny zakázky