Tento E-ZAK je napojen na eKomunikaci S cílem zlepšit prostředí pro zadávání veřejných zakázek v České republice byla do tohoto E-ZAKu přidána podpora eKomunikace. Ta umožňuje dodavatelům komunikovat se zadavateli využívajícími tento E-ZAK (a všechny další připojené nástroje) z jednoho místa – Portálu Dodavatele.

Veřejné zakázky Města Ostrov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Ostrov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
5. úplná aktualizace územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Ostrov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2022 30.05.2022 10:00
Vyhledávací studie cyklostezky Ostrov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.05.2022 24.05.2022 11:00
Oprava silnoproudé elektroinstalace a slaboproudu Základní umělecké školy Masarykova 717, Ostrov v 1. NP a 1. PP
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2022 16.05.2022 13:00
Zpracování studie proveditelnosti projektu v oblasti kybernetické bezpečnosti
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.04.2022 09.05.2022 09:00
Ostrov, Rekonstrukce Tylovy ulice
podlimitní Hodnocení 19.04.2022 09.05.2022 12:00
Ostrov, OK Tesco – Kaufland, zvýšení bezpečnosti
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.03.2022 20.04.2022 12:00
OSTROV – REKONSTRUKCE 6 BYTŮ, část 1
podlimitní Vyhodnoceno 23.03.2022 08.04.2022 10:00
Dešťové akumulační nádrže v Ostrově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2022 25.03.2022 10:00
Oprava Bílé brány, 363 01 Ostrov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.03.2022 18.03.2022 10:00
Efektivní a moderní Ostrov - (KA05c) – Modernizace webových stránek
podlimitní Vyhodnoceno 06.01.2022 21.01.2022 10:00
Zpracování aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Ostrov na období let 2021-2030
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.10.2021 25.10.2021 10:00
ZŠ Ostrov, Májová 997 – dodávka mycího stroje na podlahu 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.06.2021 25.06.2021 12:00
Výstavní panely pro Dům kultury Ostrov
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.03.2021 06.04.2021 10:00
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY PRO DŮM KULTURY OSTROV
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.03.2021 06.04.2021 10:00
Grafická příprava a tisk Ostrovského měsíčníku
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.03.2021 06.04.2021 10:00
všechny zakázky