Veřejné zakázky Města Ostrov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Ostrov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava ochozu školního bazénu Základní školy Masarykova 1289, 363 01 Ostrov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.04.2020 14.04.2020 10:00
Oprava terasy a fasády Mateřské školky Halasova 765, 363 01 Ostrov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.03.2020 10.04.2020 09:00
Změna č. 3 Územního plánu Ostrov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.03.2020 10.04.2020 10:00
ZŠ Masarykova Ostrov – Rekonstrukce učebny technických oborů, zajištění bezbariérovosti školy - 2.etapa
podlimitní Příjem nabídek 18.03.2020 15.04.2020 10:00
ZŠ Májová, Ostrov – Výstavba učebny technických a řemeslných oborů, zajištění bezbariérovosti školy
podlimitní Příjem nabídek 18.03.2020 15.04.2020 10:00
ZŠ a MŠ Myslbekova, Ostrov – Rekonstrukce učebny technických a řemeslných oborů, zajištění bezbariérovosti školy
podlimitní Příjem nabídek 18.03.2020 15.04.2020 10:00
Přemístění veřejných WC na autobusový terminál v Ostrově
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.03.2020 31.03.2020 13:00
Dětské hřiště v obci Kfely
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.03.2020 30.03.2020 11:00
Objekt Myslivna, Ostrov – Rekonstrukce střešní konstrukce, (oprava krovu, střechy a stropu nad 2.NP)
podlimitní Vyhodnoceno 16.03.2020 01.04.2020 10:00
Nová garážová stání v Ostrově - Projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.03.2020 31.03.2020 13:00
Ostrov, Studentská 1300 – Revitalizace sportovní haly TJ Ostrov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.03.2020 25.03.2020 13:00
Ostrov, Jáchymovská ulice – Řešení dopravy v klidu (úsek Hlavní – Tesco)
podlimitní Vyhodnoceno 12.02.2020 02.03.2020 15:00
Ostrov, Revitalizace ulic Štúrova, Májová, Palackého – 3. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 12.02.2020 02.03.2020 15:00
Psí útulek Bety Ostrov - nové zázemí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.02.2020 18.02.2020 13:00
Sanace objektu mateřské školky Krušnohorská 766, 363 01 Ostrov 
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.02.2020 10.03.2020 12:00
všechny zakázky