Veřejné zakázky Města Ostrov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Ostrov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Ostrov, Základní škola Májová – vertikální plošina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2023 12.12.2023 09:00
ZŠ a MŠ Ostrov, Myslbekova 996 – zajištění interaktivity
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.05.2023 18.05.2023 12:00
Zpracování studie proveditelnosti projektu v oblasti kybernetické eGovernmentu
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.07.2022 01.08.2022 09:00
Zpracování studie proveditelnosti projektu v oblasti kybernetické bezpečnosti
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.04.2022 09.05.2022 09:00
ZŠ Ostrov, Májová 997 – dodávka mycího stroje na podlahu 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.06.2021 25.06.2021 12:00
Výstavní panely pro Dům kultury Ostrov
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.03.2021 06.04.2021 10:00
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY PRO DŮM KULTURY OSTROV
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.03.2021 06.04.2021 10:00
Grafická příprava a tisk Ostrovského měsíčníku
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.03.2021 06.04.2021 10:00
Generel dopravy města Ostrov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.01.2021 16.02.2021 10:00
Domov pro seniory s poskytováním zdravotnických služeb (koncesní řízení)
podlimitní Hodnocení 15.12.2020 22.12.2020 09:30
Poskytování pečovatelských služeb (koncesní řízení) - Zadáváno ve zjednodušeném režimu
nadlimitní Vyhodnoceno 19.11.2020 04.12.2020 09:30
Domov pro seniory (koncesní řízení) - Zadáváno ve zjednodušeném režimu
nadlimitní Vyhodnoceno 19.11.2020 04.12.2020 09:30
Generel městské zeleně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.09.2020 15.10.2020 10:00
Změna č. 3 Územního plánu Ostrov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.03.2020 10.04.2020 10:00
ROZŠÍŘENÍ ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY „NAD PAPOSEM“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.02.2020 14.02.2020 11:00
všechny zakázky