Veřejné zakázky Města Ostrov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Ostrov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování právních a advokátních služeb
podlimitní Příjem nabídek 14.09.2021 01.10.2021 13:00
OSTROV - OPRAVA 4 BYTŮ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.09.2021 24.09.2021 10:00
Zpracování aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Ostrov na období let 2021-2030
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.09.2021 10.09.2021 10:00
Oprava dámských WC Domu Kultury, 363 01 Ostrov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.08.2021 03.09.2021 10:00
Most přes Jáchymovský potok na výjezdu z Ostrova, Výměna mostních závěrů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.06.2021 12.07.2021 11:00
ZŠ Ostrov, Májová 997 – dodávka mycího stroje na podlahu 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.06.2021 25.06.2021 12:00
Oprava silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace ZUŠ Masarykova 717, etapa RP 3, 363 01 Ostrov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.06.2021 17.06.2021 10:00
„Objekt Myslivna, Ostrov – Rekonstrukce památkově chráněného objektu, Jáchymovská 225 - Přestavba na byty“
podlimitní Vyhodnoceno 30.04.2021 21.05.2021 12:00
Výstavní panely pro Dům kultury Ostrov
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.03.2021 06.04.2021 10:00
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY PRO DŮM KULTURY OSTROV
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.03.2021 06.04.2021 10:00
Grafická příprava a tisk Ostrovského měsíčníku
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.03.2021 06.04.2021 10:00
OSTROV - OPRAVA 6 BYTŮ
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.03.2021 17.03.2021 12:00
Generel dopravy města Ostrov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.01.2021 16.02.2021 10:00
Domov pro seniory s poskytováním zdravotnických služeb (koncesní řízení)
podlimitní Hodnocení 15.12.2020 22.12.2020 09:30
Poskytování pečovatelských služeb (koncesní řízení) - Zadáváno ve zjednodušeném režimu
nadlimitní Vyhodnoceno 19.11.2020 04.12.2020 09:30
všechny zakázky