Veřejné zakázky Města Ostrov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Ostrov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Revize a servis zastřešení dvorany budovy MÚ Ostrov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2019 30.07.2019 15:00
Dětské hřiště, Severní ulice, Ostrov – 2. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.06.2019 14.06.2019 10:00
Zateplení objektu čp. 1323 a 1324, ulice Družební, Ostrov
podlimitní Příjem nabídek 20.05.2019 26.06.2019 10:00
Rámcová smlouva na provádění kontrol (revizí) a servisu hasících přístrojů a požárních hydrantů
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.05.2019 29.05.2019 10:00
Využití prostoru bývalé tržnice u Mírového náměstí v Ostrově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.05.2019 30.05.2019 12:00
Rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace na Základní škole Masaarykova1289 - objekty RO1.1.a RO2.1, 363 01 Ostrov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.03.2019 30.04.2019 12:00
Výroba a distribuce měsíčníku „Ostrovský měsíčník“
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.03.2019 18.03.2019 14:00
Úklidové služby v objektu Městské knihovny Ostrov 1.NP a 1.PP
podlimitní Hodnocení 07.12.2018 12.12.2018 08:00
Užitkový automobil pro Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.12.2016 06.01.2017 12:00
všechny zakázky