Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Ostrov
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.05.2024 30.05.2024 10:00
Ostrov – Dolní Žďár, Rekonstrukce mostu ev.č. 03 přes Jáchymovský potok
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.05.2024 29.05.2024 10:00
Jednotné prostředí pro výkon svěřených agend (portál zaměstnance)
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2024 22.04.2024 13:00
Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra
podlimitní Vyhodnoceno 02.04.2024 29.04.2024 09:00
Ostrov, Rekonstrukce vnitrobloku 4. etapy – Šafaříkova ulice SEKCE 3
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2024 04.04.2024 10:00
Obnova technického vybavení a scénické techniky pro Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra
nadlimitní Hodnocení 25.03.2024 27.05.2024 09:00
Polopodzemní kontejnery na tříděný odpad, Ostrov, lokalita Jáchymovská, parc.č. 173/1
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.03.2024 18.03.2024 16:00
Ostrov, Stavební úpravy kaple sv. Anny - 2. etapa
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.03.2024 18.03.2024 10:00
Zpracování místní energetické koncepce pro město Ostrov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.03.2024 14.03.2024 14:00
Zavedení energetického managementu pro objekty města Ostrov
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2024 18.03.2024 10:00
Ostrov – Svoz bioodpadu velkoobjemovými kontejnery
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2024 18.03.2024 09:00
Ostrov – údržba a oprava, pořizování a instalace městského mobiliáře
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2023 07.12.2023 10:00
Elektronická spisová služba pro příspěvkové organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2023 06.10.2023 10:00
Zajištění správy a provozu městských dětských hřišť
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2023 22.08.2023 10:00
Ostrov, Rekonstrukce vnitrobloku Tylova – Klicperova
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2023 21.08.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››