Veřejná zakázka: Ostrov – Dolní Žďár, Rekonstrukce mostu ev.č. 03 přes Jáchymovský potok

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 669
Systémové číslo: P24V00000015
Evidenční číslo zadavatele: 2413
Datum zahájení: 20.05.2024
Nabídku podat do: 29.05.2024 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ostrov – Dolní Žďár, Rekonstrukce mostu ev.č. 03 přes Jáchymovský potok
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je rekonstrukce mostu ev.č. 03 přes Jáchymovský potok v obci Dolní Žďár u Ostrova. V rámci stavby bude provedena demolice nosné konstrukce a sanace a úpravy spodní stavby stávajícího mostu. Nový most je jednopólový a využívá spodní stavby původního mostu. Šířkové uspořádání mostu po opravě (šířka mezi zvýšenými obrubami a jednostranný chodník) zůstává stejné jako u stávajícího mostu.
Stávající nosná konstrukce mostu (ŽB nosníky MJ-69) včetně svršku bude demolována a nahrazena novou plnou železobetonovou deskou. Deska má teoretické rozpětí 6,0 m a konstantní tloušťku 0,5 m.
Uložení na úložné prahy je prostřednictvím liniových vrubových kloubů. Most nemá mostní závěry. Spodní stavba bude zachována, pouze vrchní část křídel a úložné prahy včetně závěrných zdí budou ubourány a nahrazeny novými ŽB konstrukcemi. Viditelné plochy spodní stavby budou sanovány.
V přechodových oblastech budou zřízeny přechodové klíny z mezerovitého betonu.
Šířkové uspořádání vychází ze stávající šířky vozovky, tzn. 5,10 m mezi zvýšenými obrubami. Na mostě je jednostranný chodník šířky 1,50 m. Zábradlí je ocelové svařované výšky 1,10 m.

Podrobněji viz projektová dokumentace a položkový rozpočet (soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), které jsou součástí této zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Ostrov
 • IČO: 00254843
 • Poštovní adresa:
  Jáchymovská 1
  36301 Ostrov
 • Název odboru: Odbor městských investic a správy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ostrov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky