Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Jednotné prostředí pro výkon svěřených agend (portál zaměstnance) 22.05.2024
Ostrov, Rekonstrukce vnitrobloku 4. etapy – Šafaříkova ulice SEKCE 3 19.04.2024
Zavedení energetického managementu pro objekty města Ostrov 03.04.2024
Ostrov – Svoz bioodpadu velkoobjemovými kontejnery 02.04.2024
Polopodzemní kontejnery na tříděný odpad, Ostrov, lokalita Jáchymovská, parc.č. 173/1 18.03.2024
Ostrov – Dolní Žďár, vnitřní komunikace + odvodnění 14.03.2024
Ostrov, Stavební úpravy kaple sv. Anny - 2. etapa 14.03.2024
Zpracování místní energetické koncepce pro město Ostrov 05.03.2024
Ostrov, ZŠ Májová - stavební práce v 1.NP spojovacího krčku 28.02.2024
Ostrov – údržba a oprava, pořizování a instalace městského mobiliáře 21.12.2023
Elektronická spisová služba pro příspěvkové organizace 09.11.2023
Ostrov, Dolní Žďár - Rekonstrukce účelové komunikace - 2. část 31.10.2023
Stavební úpravy, Masarykova 717, 36301, Ostrov 26.10.2023
Ostrov, Hlavní třída - oprava okružní křižovatky s ul. Vančurova a U Koupaliště 20.10.2023
Opravy vnitřních instalací, Masarykova 717, 36301, Ostrov 04.10.2023
Ostrov, Jáchymovská ul. - odstranění skládky odpadu a úprava plochy za budovou ZZS 29.09.2023
Ostrov, Rekonstrukce vnitrobloku Tylova – Klicperova 20.09.2023
Ostrov, Oprava bočního vjezdu ZŠ a MŠ Myslbekova 19.09.2023
Nasazení AntiX s EDR 18.09.2023
Zubní ordinace v 1. NP objektu Jáchymovská ul. č.p. 225, Ostrov 18.09.2023
1 2 3  ››