Smlouva: Ostrov, Rekonstrukce vnitrobloku 4. etapy – Šafaříkova ulice SEKCE 3

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 58
Evidenční číslo: 2410
Datum uzavření smlouvy: 19.04.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 469 555,39
Cena v Kč vč. DPH: 1 778 162,02
Zadávací řízení: Ostrov, Rekonstrukce vnitrobloku 4. etapy – Šafaříkova ulice SEKCE 3

Název (předmět)

Ostrov, Rekonstrukce vnitrobloku 4. etapy – Šafaříkova ulice SEKCE 3

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy vozovek a chodníků ve stávajícím vnitrobloku 4. etapy, mezi ulicemi Jungmannova a Šafaříkova. Při opravě budou odstraněny živičné vrstvy komunikace, rozebrána dlažba u napojení na Jungmannovu ulici a vybourány obrubníky a okapové chodníky podél domů. Bude provedena nová konstrukce dlážděné vozovky z betonové silniční dlažby tl. 80 mm s podkladní vrstvou stmelenou. Napojení na Jungmannovu ulici bude s povrchem živičným. Odvodnění je navrženo v místě 2 stávajících uličních vpustí, které budou vyměněny. Vyznačené nezpevněné plochy budou doplněny humusem a osety travním semenem. Součástí stavby je štěrkový záhon z bílé žuly s podkladem ze tkané geotextilie, výměna kabelu VO se současným posunem 1 stožáru o 2,5 m a příslušné vodorovné a svislé dopravní značení.

Zadavatel

  • Úřední název: Město Ostrov
  • IČO: 00254843
  • Poštovní adresa:
    Jáchymovská 1
    36301 Ostrov
  • Název odboru: Odbor městských investic a správy
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy