Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
5. úplná aktualizace územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Ostrov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2022 30.05.2022 10:00
Vyhledávací studie cyklostezky Ostrov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.05.2022 24.05.2022 11:00
Oprava silnoproudé elektroinstalace a slaboproudu Základní umělecké školy Masarykova 717, Ostrov v 1. NP a 1. PP
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2022 16.05.2022 13:00
Zpracování studie proveditelnosti projektu v oblasti kybernetické bezpečnosti
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.04.2022 09.05.2022 09:00
Ostrov, Rekonstrukce Tylovy ulice
podlimitní Hodnocení 19.04.2022 09.05.2022 12:00
Ostrov, OK Tesco – Kaufland, zvýšení bezpečnosti
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.03.2022 20.04.2022 12:00
OSTROV – REKONSTRUKCE 6 BYTŮ, část 1
podlimitní Vyhodnoceno 23.03.2022 08.04.2022 10:00
Dešťové akumulační nádrže v Ostrově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2022 25.03.2022 10:00
Dodávky herních a sportovních prvků pro dětská hřiště a sportoviště ve městě Ostrov
podlimitní Zadáno 09.03.2022 25.03.2022 09:00
Oprava Bílé brány, 363 01 Ostrov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.03.2022 18.03.2022 10:00
Odstranění části objektu na p.č. 1434 k.ú. Ostrov nad Ohří
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2022 16.02.2022 10:00
Efektivní a moderní Ostrov - (KA05c) – Modernizace webových stránek
podlimitní Vyhodnoceno 06.01.2022 21.01.2022 10:00
Ostrov - údržba a oprava, pořizování a instalace městského mobiliáře
VZ malého rozsahu Zadáno 31.12.2021 11.01.2022 10:00
Sběr, svoz a likvidace biologicky rozložitelných komunálních odpadů včetně rozmístění sběrných nádob na území Města Ostrov
podlimitní Zadáno 13.10.2021 02.11.2021 09:00
Zpracování aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Ostrov na období let 2021-2030
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.10.2021 25.10.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››