Veřejná zakázka: Ostrov, Rekonstrukce vnitrobloku 4. etapy – Šafaříkova ulice SEKCE 3

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 665
Systémové číslo: P24V00000011
Evidenční číslo zadavatele: 2410
Datum zahájení: 26.03.2024
Nabídku podat do: 04.04.2024 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ostrov, Rekonstrukce vnitrobloku 4. etapy – Šafaříkova ulice SEKCE 3
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy vozovek a chodníků ve stávajícím vnitrobloku 4. etapy, mezi ulicemi Jungmannova a Šafaříkova. Při opravě budou odstraněny živičné vrstvy komunikace, rozebrána dlažba u napojení na Jungmannovu ulici a vybourány obrubníky a okapové chodníky podél domů. Bude provedena nová konstrukce dlážděné vozovky z betonové silniční dlažby tl. 80 mm s podkladní vrstvou stmelenou. Napojení na Jungmannovu ulici bude s povrchem živičným. Odvodnění je navrženo v místě 2 stávajících uličních vpustí, které budou vyměněny. Vyznačené nezpevněné plochy budou doplněny humusem a osety travním semenem. Součástí stavby je štěrkový záhon z bílé žuly s podkladem ze tkané geotextilie, výměna kabelu VO se současným posunem 1 stožáru o 2,5 m a příslušné vodorovné a svislé dopravní značení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 817 710 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Ostrov
 • IČO: 00254843
 • Poštovní adresa:
  Jáchymovská 1
  36301 Ostrov
 • Název odboru: Odbor městských investic a správy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ostrov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky