Smlouva: Zpracování místní energetické koncepce pro město Ostrov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 52
Evidenční číslo: 2407
Datum uzavření smlouvy: 05.03.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 560 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 677 600,00
Zadávací řízení: Zpracování místní energetické koncepce pro město Ostrov

Název (předmět)

Zpracování místní energetické koncepce pro město Ostrov

Stručný popis

Předmětem díla je zpracování místní energetické koncepce (MEK) pro město Ostrov v souladu se všemi požadavky platného znění zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření s energiemi, v souladu se všemi podmínkami dotační výzvy NPO 3/2024 uveřejněné na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/npo-3-2024-zpracovani-mistni-energetickekoncepce-mek) a s aktuálním zněním metodického pokynu k této výzvě.

Zadavatel

  • Úřední název: Město Ostrov
  • IČO: 00254843
  • Poštovní adresa:
    Jáchymovská 1
    36301 Ostrov
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy