Smlouva: Ostrov – Svoz bioodpadu velkoobjemovými kontejnery

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 55
Evidenční číslo: 2405
Datum uzavření smlouvy: 02.04.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 100 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 331 000,00
Zadávací řízení: Ostrov – Svoz bioodpadu velkoobjemovými kontejnery

Název (předmět)

Ostrov – Svoz bioodpadu velkoobjemovými kontejnery

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je přistavení velkoobjemových kontejnerů (VOK) pro přepravu a svoz a odstranění biologicky rozložitelného odpadu na kompostárně či skládce. Jednotlivé VOK budou odvezeny do kompostárny Odeř či Staré Role nebo do Činova aktuálně dle přesného obsahu VOK. Jednotlivé VOK budou rozmisťovány u rodinných domů či zahrádkářských kolonií na území města Ostrov dle přiložené tabulky (stanoviště a termíny) nebo dle domluvy s referentem odpadového hospodářství MěÚ Ostrov vždy na období od pátku (přistavení) do neděle.
Podrobnější specifikace je uvedena v návrhu smlouvy, který je součástí této zadávací dokumentace.
Předmět plnění veřejné zakázky je blíže vymezen v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Zadavatel

  • Úřední název: Město Ostrov
  • IČO: 00254843
  • Poštovní adresa:
    Jáchymovská 1
    36301 Ostrov
  • Název odboru: Odbor městských investic a správy
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy