Smlouva: Ostrov – Dolní Žďár, vnitřní komunikace + odvodnění

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 51
Evidenční číslo: 2403
Datum uzavření smlouvy: 14.03.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 719 396,15
Cena v Kč vč. DPH: 2 080 469,34
Zadávací řízení: Ostrov – Dolní Žďár, vnitřní komunikace + odvodnění

Název (předmět)

Ostrov – Dolní Žďár, vnitřní komunikace + odvodnění

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je oprava komunikace umístěné na p. p. č. 38/3 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova, v úseku ohraničeném p. p. č. 38/6 na jedné straně a napojením na komunikaci u č. p. 75 v obci Dolní Žďár.
V rámci opravy komunikace bude provedeno odfrézování stávajících asfaltobet. povrchů. Bude provedena demontáž vrchní betonové vrstvy. Další vrstva – železobetonová deska bude ponechána. Bude provedena oprava stávajících vpustí a vybudována nová vpusť, vč. přípojky.
Dále bude provedena pokládka asfaltového betonu podkladního ACP 16, tl. 60 mm (657 m2), následovat bude pokládka asfaltového betonu (vrstva obrusná) ACO 11, tl. 50 mm (671 m2). Součástí opravy je výměna silničních obrubníků.
Podrobněji viz položkový rozpočet (soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který jsou součástí této zadávací dokumentace.

Zadavatel

  • Úřední název: Město Ostrov
  • IČO: 00254843
  • Poštovní adresa:
    Jáchymovská 1
    36301 Ostrov
  • Název odboru: Odbor městských investic a správy
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy