Smlouva: Jednotné prostředí pro výkon svěřených agend (portál zaměstnance)

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 57
Evidenční číslo: 2411
Datum uzavření smlouvy: 22.05.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 789 453,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 165 238,13
Zadávací řízení: Jednotné prostředí pro výkon svěřených agend (portál zaměstnance)

Název (předmět)

Jednotné prostředí pro výkon svěřených agend (portál zaměstnance)

Stručný popis

Předmětem plnění je dodávka a instalace systému jednotného prostředí pro výkon svěřených agend (tzv. portálu zaměstnance) pro zaměstnance zařazené do organizační struktury MěÚ Ostrov, včetně souvisejících služeb nezbytných pro uvedení do rutinního provozu.
Předmětem plnění jsou zejména následující činnosti zhotovitele:
• zpracování cílového konceptu,
• instalace aplikační části na systémové prostředky zadavatele,
• nastavení, konfigurace a parametrizace SW, včetně provedení integračních vazeb
• zpracování a dodání dokumentace v listinné nebo v elektronické podobě,
• prezenční zaškolení klíčových uživatelů a administrátorů systému na dodané řešení,
• provedení testovacího (ověřovacího) provozu.

Součástí plnění je poskytování služeb technické podpory v rozsahu specifikovaném ve smlouvě o poskytování technické podpory.

Zadavatel provozuje prostředí M365 od společnosti Microsoft. Tyto stávající licence je možné pro zhotovení jednotného prostředí pro výkon svěřených agend (portál zaměstnance) užít. Jejich užití však není povinné.

Detailní popis předmětu plnění je obsažen v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této výzvy k podání nabídek, v návrhu smlouvy o poskytování technické podpory, která je přílohou č. 6 této výzvy k podání nabídek a v Technické dokumentaci, která je přílohou č. 1 této výzvy k podání nabídek.

Zadavatel

  • Úřední název: Město Ostrov
  • IČO: 00254843
  • Poštovní adresa:
    Jáchymovská 1
    36301 Ostrov
  • Název odboru: Odbor kanceláře starosty
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy