Veřejná zakázka: Jednotné prostředí pro výkon svěřených agend (portál zaměstnance)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 667
Systémové číslo: P24V00000013
Evidenční číslo zadavatele: 2411
Datum zahájení: 08.04.2024
Nabídku podat do: 22.04.2024 13:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jednotné prostředí pro výkon svěřených agend (portál zaměstnance)
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je dodávka a instalace systému jednotného prostředí pro výkon svěřených agend (tzv. portálu zaměstnance) pro zaměstnance zařazené do organizační struktury MěÚ Ostrov, včetně souvisejících služeb nezbytných pro uvedení do rutinního provozu.
Předmětem plnění jsou zejména následující činnosti zhotovitele:
• zpracování cílového konceptu,
• instalace aplikační části na systémové prostředky zadavatele,
• nastavení, konfigurace a parametrizace SW, včetně provedení integračních vazeb
• zpracování a dodání dokumentace v listinné nebo v elektronické podobě,
• prezenční zaškolení klíčových uživatelů a administrátorů systému na dodané řešení,
• provedení testovacího (ověřovacího) provozu.

Součástí plnění je poskytování služeb technické podpory v rozsahu specifikovaném ve smlouvě o poskytování technické podpory.

Zadavatel provozuje prostředí M365 od společnosti Microsoft. Tyto stávající licence je možné pro zhotovení jednotného prostředí pro výkon svěřených agend (portál zaměstnance) užít. Jejich užití však není povinné.

Detailní popis předmětu plnění je obsažen v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této výzvy k podání nabídek, v návrhu smlouvy o poskytování technické podpory, která je přílohou č. 6 této výzvy k podání nabídek a v Technické dokumentaci, která je přílohou č. 1 této výzvy k podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 930 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Ostrov
 • IČO: 00254843
 • Poštovní adresa:
  Jáchymovská 1
  36301 Ostrov
 • Název odboru: Odbor kanceláře starosty
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ostrov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky