Smlouva: Ostrov, Stavební úpravy kaple sv. Anny - 2. etapa

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 54
Evidenční číslo: 2408
Datum uzavření smlouvy: 14.03.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 448 790,61
Cena v Kč vč. DPH: 1 753 036,64
Zadávací řízení: Ostrov, Stavební úpravy kaple sv. Anny - 2. etapa

Název (předmět)

Ostrov, Stavební úpravy kaple sv. Anny - 2. etapa

Stručný popis

Předmětem díla jsou stavební úpravy interiéru objektu kaple sv. Anny v Ostrově v rozsahu podle projektové dokumentace zpracované projektovou kanceláří ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., IČO: 25229869, z 11/2022, včetně povinných revizí a zkoušek, a závazného stanoviska orgánu státní památkové péče MěÚ Ostrov č.j. MěÚO/12536/2023 ze dne 16.03.2023.
Oprava řeší obnovu a stavební úpravy stávajícího historického objektu kaple sv. Anny v klášterním areálu. V roce 2023 byla provedena 1. etapa oprav, která se týkala opravy vnějšího pláště objektu spolu s terénními úpravami, aby byl co nejvíce omezen průnik srážkových vod k patě objektu. Předmětem této zakázky je 2. etapa stavebních úprav, které se týkají opravy interiéru včetně krypty v rozsahu oprav vnitřních zavlhčených omítek, které budou nahrazeny omítkami kapilárně aktivními, a to min. do výše 0,8 m nad hranu viditelného poškození, restaurování vnitřních kamenných prvků, provedení kompletní nové výmalby interiéru kaple dle požadavků NPÚ. Nad hlavním vchodem na vnějším líci obvodového zdiva bude osazen nově vysekaný znak (erb) rodu sasko-lauenburského.

Zadavatel

  • Úřední název: Město Ostrov
  • IČO: 00254843
  • Poštovní adresa:
    Jáchymovská 1
    36301 Ostrov
  • Název odboru: Odbor městských investic a správy
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy