Veřejná zakázka: Grafická příprava a tisk Ostrovského měsíčníku

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 536
Systémové číslo: P21V00000012
Evidenční číslo zadavatele: 001
Datum zahájení: 23.03.2021
Nabídku podat do: 06.04.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Grafická příprava a tisk Ostrovského měsíčníku
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je měsíční zajištění grafických prací a tisk Ostrovského měsíčníku dle požadavků zadavatele.
Zadavatel v rámci plnění zakázky požaduje, aby zhotovitel na svůj náklad provedl pro zadavatele dílo:

1) zpracování tiskové grafické přípravy redakčních textů a obrazových podkladů pro každé číslo měsíčníku (obvyklý rozsah grafických prací je 16 hod)
2) tisk měsíčníku v požadovaném nákladu
3) zpracování elektronické verze každého vydání měsíčníku s možností fulltextového vyhledávání v síti Internet
4) předání hotového čísla měsíčníku k distribuci nejpozději 3 pracovní dny před koncem měsíce, pro který je číslo vytvořeno

Zadavatel předá tisková data a podklady nejpozději k 20. dni měsíce předcházející měsíci, pro který je číslo vytvořeno. s tím, že hotové číslo měsíčníku musí být předáno na stanovené distribuční místo nejpozději 3 pracovní dny před koncem měsíce, pro který je číslo vytvořeno.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 650 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace
 • IČO: 00520136
 • Poštovní adresa:
  Mírové nám. 733
  36301 Ostrov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2016-001539

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ostrov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy