Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Grafická příprava a tisk Ostrovského měsíčníku
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je měsíční zajištění grafických prací a tisk Ostrovského měsíčníku dle požadavků zadavatele.
Zadavatel v rámci plnění zakázky požaduje, aby zhotovitel na svůj náklad provedl pro zadavatele dílo:

1) zpracování tiskové grafické přípravy redakčních textů a obrazových podkladů pro každé číslo měsíčníku (obvyklý rozsah grafických prací je 16 hod)
2) tisk měsíčníku v požadovaném nákladu
3) zpracování elektronické verze každého vydání měsíčníku s možností fulltextového vyhledávání v síti Internet
4) předání hotového čísla měsíčníku k distribuci nejpozději 3 pracovní dny před koncem měsíce, pro který je číslo vytvořeno

Zadavatel předá tisková data a podklady nejpozději k 20. dni měsíce předcházející měsíci, pro který je číslo vytvořeno. s tím, že hotové číslo měsíčníku musí být předáno na stanovené distribuční místo nejpozději 3 pracovní dny před koncem měsíce, pro který je číslo vytvořeno.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ostrov.cz)
Kontakt: Mgr. Lukáš Lerch, ředitel organizace, tel. 777 105 602, e-mail: reditel@dk-ostrov.cz
Ing. Monika Lisá, účetní, fakturant, tel. 604 838 798, e-mail: lisa@dk-ostrov.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 06.04.2021 10:00
Datum zahájení: 23.03.2021 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):