Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Grafická příprava a tisk Ostrovského měsíčníku
Odesílatel Karel Tetur
Organizace odesílatele Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace [IČO: 00520136]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.03.2021 12:51:20
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den, chybné lhůty jsme v dokumentaci opravili - správně je datum 6.4. Veškeré požadované dokumnety je potřeba podat elektronicky přes tento systém. Pouze vzorovou stránku je nutno poslat poštou nebo osobně dopravit do sekretariátu, jelikož se bude posuzovat kvalita papíru a kvalita tisku, nikoliv grafická úprava. Distribuční místo bude v Ostrově - dosud máme jako distributora Českou poštu, ale je možné, že se i během období změní. M. Lisá