Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ostrov, Základní škola Májová – vertikální plošina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2023 12.12.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016