Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OSTROV - OPRAVA 6 BYTŮ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.07.2020 05.08.2020 12:00
ZŠ Ostrov, Májová – dodávka herních prvků pro školní hřiště 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2020 07.08.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016