Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace objektu Základní školy Ostrov, Masarykova 1289 – etapy RO 1.5, RO 1.6
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.01.2023 13.02.2023 12:00
Realizace protiradonových opatření v objektu ZUŠ Ostrov, Masarykova 717
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.01.2023 13.02.2023 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016