Veřejná zakázka: Úklidové služby v objektu Městské knihovny Ostrov 1.NP a 1.PP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 396
Systémové číslo: P18V00000052
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2016-001590
Datum zahájení: 07.12.2018
Nabídku podat do: 12.12.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úklidové služby v objektu Městské knihovny Ostrov 1.NP a 1.PP
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je pravidelný úklid v pracovních dnech. Úklid nesmí narušit provoz pro veřejnost. Úklid se týká prostorů určených pro veřejnost, kanceláří a sociálního zařízení v prvním podzemním a prvním nadzemním podlaží budovy knihovny na adrese Zámecký park 224, 36301 Ostrov. Pravidelný úklid zahrnuje veškeré činnosti související s úklidem odpadu z odpadkových košů, vysávání koberců, vytření podlahových ploch (1x týdně mycím podlahovým strojem, ve vlastnictví zadavatele), setření prachu na veškerém nábytku a údržba výpůjčního pultu na recepci. Plnění úklidových služeb zahrnuje i úklid sociálních zařízení (umývání a desinfekce WC a umyvadel, včetně doplnění hygienických prostředků), schodišť, výtahové kabiny, prostor pro vstup do budovy a všech ostatních společných prostor. Úklidové práce bude dodavatel provádět vlastními úklidovými prostředky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 142 200 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Městská knihovna Ostrov, příspěvková organizace
 • IČO: 70926620
 • Poštovní adresa:
  Zámecký park 224
  36301 Ostrov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2016-001590

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídka musí obsahovat čestné prohlášení, reference, cenou nabídku, krycí list a návrh smlouvy o dílo, podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče, kopii platné pojistné smlouvy, výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ne starší 90 dnů. Musí být doručena do sídla zadavatele Zámecký park 224, 363 01 Ostrov, ve lhůtě pro podání nabídek. Místem pro osobní podání nabídek je Zámecký park 224, 363 01 Ostrov, recepce knihovny nebo mailem na reditelka@mkostrov.cz ve formátu pdf.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy