Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Nabídková cena
Jednotka:
Popis:
(nepovinné)
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena měsíčního paušálu, za který je posykován pravidelný úklid. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: nižší je lepší nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 80 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

142200 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět