Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy o dílo na stavební práce "Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra“ v rozsahu dle projektové dokumentace a smlouvy o dílo.
Předmětem díla jsou stavební práce a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení rekonstrukce vnitřních prostor budovy kulturního domu v Ostrově.
Stavba se nachází v katastrálním území města Ostrov – v centru Ostrova, v ucelené zástavbě z 50-tých let. Stavba se odehrává na pozemcích č.p. 798 dle katastru. Objekt je napojen na dopravní a technickou infrastrukturu. Tvoří jednu stranu Mírového náměstí odkud je hlavní vstup do objektu. Možnost parkování a dopravní obsluhy (zásobování) je ve dvorních partiích přístupných z ul. Mírové nám. Do stávajícího objektu jsou přivedeny inženýrské sítě.
Objekt Domu kultury s plochou veřejného prostranství je nemovitou kulturní památkou rejst. č. ÚSKP 12647/4-5128.
Místo plnění: Karlovarský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ostrov.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 29.04.2024 09:00
Datum zahájení: 02.04.2024 19:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: