Veřejná zakázka: Ostrov, Stavební úpravy kaple sv. Anny - I. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 624
Systémové číslo: P23V00000014
Evidenční číslo zadavatele: 2314
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.04.2023
Nabídku podat do: 25.04.2023 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ostrov, Stavební úpravy kaple sv. Anny - I. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu kaple sv. Anny v Ostrově v rozsahu podle projektové dokumentace zpracované projektovou kanceláří ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., IČO: 25229869, z 11/2022, včetně povinných revizí a zkoušek, a závazného stanoviska orgánu státní památkové péče MěÚ Ostrov č.j. MěÚO/12536/2023 ze dne 16.03.2023.
Objekt je nemovitou kulturní památkou (rej. č. ÚSKP 10785/4-990), městská památková zóna Ostrov nad Ohří (rej. č. ÚSKP 2135).
Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky závazně stanoví obchodní podmínky, projektová dokumentace a položkový rozpočet (soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 450 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Ostrov
 • IČO: 00254843
 • Poštovní adresa:
  Jáchymovská 1
  36301 Ostrov
 • Název odboru: Odbor městských investic a správy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ostrov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky