Smlouva: Ostrov, Stavební úpravy kaple sv. Anny - I. etapa

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13
Evidenční číslo: 2314
Datum uzavření smlouvy: 11.05.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 410 732,50
Cena v Kč vč. DPH: 5 336 986,30
Zadávací řízení: Ostrov, Stavební úpravy kaple sv. Anny - I. etapa

Název (předmět)

Ostrov, Stavební úpravy kaple sv. Anny - I. etapa

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu kaple sv. Anny v Ostrově v rozsahu podle projektové dokumentace zpracované projektovou kanceláří ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., IČO: 25229869, z 11/2022, včetně povinných revizí a zkoušek, a závazného stanoviska orgánu státní památkové péče MěÚ Ostrov č.j. MěÚO/12536/2023 ze dne 16.03.2023.
Objekt je nemovitou kulturní památkou (rej. č. ÚSKP 10785/4-990), městská památková zóna Ostrov nad Ohří (rej. č. ÚSKP 2135).
Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky závazně stanoví obchodní podmínky, projektová dokumentace a položkový rozpočet (soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

Zadavatel

  • Úřední název: Město Ostrov
  • IČO: 00254843
  • Poštovní adresa:
    Jáchymovská 1
    36301 Ostrov
  • Název odboru: Odbor městských investic a správy
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy