Veřejná zakázka: OSTROV – BEZPEČNÉ PŘECHÁZENÍ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 497
Systémové číslo: P20V00000049
Evidenční číslo zadavatele: 494
Datum zahájení: 09.06.2020
Nabídku podat do: 22.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: OSTROV – BEZPEČNÉ PŘECHÁZENÍ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Hlavním cílem projektu je vytvořit funkční, bezpečné a ekonomické podmínky pro chodce ve městě Ostrov, v oblasti ulice Jáchymovská – Hroznětínská a navazujících ulic. Ulice Jáchymovská je páteřní komunikací pro spojení nové a staré části města. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy v této části města. Projekt skládá ze dvou projektových dokumentací.
První projektová dokumentace Ostrov, Úprava křižovatky ulic Jáchymovská – Hroznětínská řeší rozlehlou křižovatku místních komunikací – ulice Jáchymovská – Hroznětínská včetně napojení obytné zóny náměstí U Brány a ulice Školní. Cílem je zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení křižovatky Jáchymovská – Hroznětínská. Dále řeší přecházení z chodníku ulice Jáchymovské na náměstí U Brány. Dopravní bezpečnost je řešena vytvořením ochranného ostrůvku a vytvořením jízdních pruhů na křížení zmíněných komunikací.
Druhá projektová dokumentace Ostrov, bezpečné přecházení, Jáchymovská ulice řeší úpravu přechodů pro chodce na 2 místech Jáchymovské ulice. První přechod 1 je zpracován v části SO 101 - Přechod u ulice Na Máchadle. Upravuje stávající přechod pro chodce vložením ochranného ostrůvku přechodu a osazením oboustranného přisvětlení přechodu. Druhý přechod je zpracován v části SO 102 - Přechod u křižovatky Jáchymovská s ulicemi Lidická a Bezručova a upravuje stávající přechod pro chodce zúžením jízdního pásu a osazením oboustranného přisvětlení přechodu. Vzhledem k nevhodnému stávajícímu odvodnění a velmi nízkým sklonům vozovky je upravováno také odvodnění.
Podrobný popis díla je uveden v přiložených projektových dokumentacích stavby Ostrov, bezpečné přecházení, Jáchymovská ulice, projektant Ing. Igor Hrazdil, Kfely 81, 363 01 OSTROV, IČ: 10343237, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 0300 955 a Ostrov, Úprava křižovatky ulic Jáchymovská – Hroznětínská, projektant Ing. Igor Hrazdil, Kfely 81, 363 01 OSTROV, IČ: 10343237, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 0300 955, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 961 142 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Ostrov
 • IČO: 00254843
 • Poštovní adresa:
  Jáchymovská 1
  36301 Ostrov
 • Název odboru: Odbor rozvoje a územního plánování
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ostrov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky