Veřejná zakázka: Elektronická spisová služba pro příspěvkové organizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 647
Systémové číslo: P23V00000037
Evidenční číslo zadavatele: 2335
Datum zahájení: 25.09.2023
Nabídku podat do: 06.10.2023 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Elektronická spisová služba pro příspěvkové organizace
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je dodávka a instalace systému elektronické spisové služby pro 11 organizací zřizovaných městem Ostrov (tj. pro příspěvkové organizace města), včetně souvisejících služeb nezbytných pro uvedení do rutinního provozu. Předmětem plnění jsou zejména následující činnosti zhotovitele:
• zpracování cílového konceptu,
• instalace aplikační části na systémové prostředky zadavatele,
• nastavení, konfigurace a parametrizace SW, včetně provedení integračních vazeb
• zpracování a dodání dokumentace v listinné nebo v elektronické podobě,
• prezenční zaškolení klíčových uživatelů a administrátorů systému na dodané řešení,
• provedení testovacího (ověřovacího) provozu.
Součástí plnění je poskytování služeb technické podpory v rozsahu specifikovaném ve smlouvě o poskytování technické podpory.

Detailní popis předmětu plnění je obsažen v návrhu kupní smlouvy na předmět plnění veřejné zakázky, která je přílohou č. 3 této výzvy k podání nabídek, v návrhu smlouvy o poskytování technické podpory, která je přílohou č. 6 této výzvy k podání nabídek, a v Technické specifikaci, která je přílohou č. 1 této výzvy k podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 523 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Ostrov
 • IČO: 00254843
 • Poštovní adresa:
  Jáchymovská 1
  36301 Ostrov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ostrov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky