Smlouva: Elektronická spisová služba pro příspěvkové organizace

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 44
Evidenční číslo: 2335
Datum uzavření smlouvy: 09.11.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 486 640,00
Cena v Kč vč. DPH: 588 834,40
Zadávací řízení: Elektronická spisová služba pro příspěvkové organizace

Název (předmět)

Elektronická spisová služba pro příspěvkové organizace

Stručný popis

Předmětem plnění je dodávka a instalace systému elektronické spisové služby pro 11 organizací zřizovaných městem Ostrov (tj. pro příspěvkové organizace města), včetně souvisejících služeb nezbytných pro uvedení do rutinního provozu. Předmětem plnění jsou zejména následující činnosti zhotovitele:
• zpracování cílového konceptu,
• instalace aplikační části na systémové prostředky zadavatele,
• nastavení, konfigurace a parametrizace SW, včetně provedení integračních vazeb
• zpracování a dodání dokumentace v listinné nebo v elektronické podobě,
• prezenční zaškolení klíčových uživatelů a administrátorů systému na dodané řešení,
• provedení testovacího (ověřovacího) provozu.
Součástí plnění je poskytování služeb technické podpory v rozsahu specifikovaném ve smlouvě o poskytování technické podpory.

Detailní popis předmětu plnění je obsažen v návrhu kupní smlouvy na předmět plnění veřejné zakázky, která je přílohou č. 3 této výzvy k podání nabídek, v návrhu smlouvy o poskytování technické podpory, která je přílohou č. 6 této výzvy k podání nabídek, a v Technické specifikaci, která je přílohou č. 1 této výzvy k podání nabídek.

Zadavatel

  • Úřední název: Město Ostrov
  • IČO: 00254843
  • Poštovní adresa:
    Jáchymovská 1
    36301 Ostrov
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy