Veřejná zakázka: Ostrov, Rekonstrukce vnitrobloku Tylova – Klicperova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 639
Systémové číslo: P23V00000029
Evidenční číslo zadavatele: 2327
Datum zahájení: 09.08.2023
Nabídku podat do: 21.08.2023 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ostrov, Rekonstrukce vnitrobloku Tylova – Klicperova
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby v části vnitrobloku mezi ulicemi Tylova a Klicperova v Ostrově.
Stavba obsahuje provedení opravy místních komunikací a řešení jejich odvodnění, což zejména představuje provedení bouracích a zemních prací, rekonstrukci chodníků a vozovky obytné zóny a provedení vegetačních úprav. Dále stavba obsahuje provedení dětského hřiště ve stávajícím zatravněném obdélníku, kde jsou jako herní plocha navrhovány 3 samostatné čtverce z pryžového povrchu propojené krátkými pryžovými cestičkami. Další cestičky vedou k asfaltové ploše lemované lavičkami. Prostor mezi čtverci je vyplněn parkovým trávníkem, v západní části je navrhován trvalkový záhon. V trávníku dojde k výsadbě. Herní plocha je řešena jako dětské hřiště pro nejmenší.
Výše uvedený popis je stručným technickým popisem. Podrobnou definici předmětu zakázky závazně stanoví obchodní podmínky, projektová dokumentace a položkový rozpočet (soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), které jsou součástí této zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 013 499 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Ostrov
 • IČO: 00254843
 • Poštovní adresa:
  Jáchymovská 1
  36301 Ostrov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ostrov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky