Smlouva: Ostrov, Rekonstrukce vnitrobloku Tylova – Klicperova

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 43
Evidenční číslo: 2327
Datum uzavření smlouvy: 20.09.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 271 136,13
Cena v Kč vč. DPH: 5 168 074,72
Zadávací řízení: Ostrov, Rekonstrukce vnitrobloku Tylova – Klicperova

Název (předmět)

Ostrov, Rekonstrukce vnitrobloku Tylova – Klicperova

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby v části vnitrobloku mezi ulicemi Tylova a Klicperova v Ostrově.
Stavba obsahuje provedení opravy místních komunikací a řešení jejich odvodnění, což zejména představuje provedení bouracích a zemních prací, rekonstrukci chodníků a vozovky obytné zóny a provedení vegetačních úprav. Dále stavba obsahuje provedení dětského hřiště ve stávajícím zatravněném obdélníku, kde jsou jako herní plocha navrhovány 3 samostatné čtverce z pryžového povrchu propojené krátkými pryžovými cestičkami. Další cestičky vedou k asfaltové ploše lemované lavičkami. Prostor mezi čtverci je vyplněn parkovým trávníkem, v západní části je navrhován trvalkový záhon. V trávníku dojde k výsadbě. Herní plocha je řešena jako dětské hřiště pro nejmenší.
Výše uvedený popis je stručným technickým popisem. Podrobnou definici předmětu zakázky závazně stanoví obchodní podmínky, projektová dokumentace a položkový rozpočet (soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), které jsou součástí této zadávací dokumentace.

Zadavatel

  • Úřední název: Město Ostrov
  • IČO: 00254843
  • Poštovní adresa:
    Jáchymovská 1
    36301 Ostrov
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy