Veřejná zakázka: Psí útulek Bety Ostrov - nové zázemí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 463
Systémové číslo: P20V00000015
Datum zahájení: 06.02.2020
Nabídku podat do: 18.02.2020 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Psí útulek Bety Ostrov - nové zázemí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je stavba: "Psí útulek Bety Ostrov - nové zázemí"
Jedná se o novostavbu přízemního objektu jednoduchého tvaru se sedlovou střechou o rozměrech 12,6 x 10,0 m, výška v hřebeni 4,48 m. Stavba bude sloužit jako zázemí psího útulku, které bude obsahovat kancelář, čekárnu, sklad krmiv, ošetřovnu, karanténu pro psy a kočky, přípravnu pokrmů pro zvířata. Konstrukce založena na betonových pasech ze ztraceného bednění a železobetonovou deskou na štěrkovém polštáři, stěny zděné z porobetonových tvárnic, nadokenní překlady, ztužení železobetonovým věncem, zastřešení dřevěnými vazníky se sklonem 15°, krytina tvarovaný plech, s okapovým systémem a svody do vsaků. Na střeše hromosvodová soustava, v základech uzemnění. Podhled sádrokartonový s tepelnou izolací z minerální vaty. Podlahy betonové vyztužené sítí, izolované proti vodě, s tepelnou izolací, na podkladní betonové mazanině a štěrkové vrstvě. Nášlapná vrstva z dlaždic. Povrchy stěn v prostorách s kotci, přípravně, sociálním zázemí, kuchyní a ošetřovně s keramickým obkladem do výšky 2 m. V prostoře kotců pro psy a ošetřovně spádovaná podlaha a odvodňovací žlábek. Okna a venkovní dveře plastová, vnitřní dveře dřevěné, dveře mezi chodbou a kotci akustické. Vnitřní povrchy omítané, v prostoře kotců pro psy a ošetřovně s vodoizolací do výše 2 m. Barevnost přístavku žluto hnědá, střecha hnědá. Venkovní povrchy zateplené vč. vrchní části základů, se zvýšenou biolotickou přísadou proti plísni. Voda - přípojka a rozvody vody ze stávající přípojky na pozemku areálu cca 15 m PE 100 32x3,0 SDR11 PN16. Splašková kanalizace - odkanalizování do nové ČOV v areálu, na odvod splaškových odpadních vod bude použito potrubí z neměkčeného PVC KG DN160 řady SN4 délky cca 1 m. Revizní šachta bude plastová dimenze DN 600 s připojením KG160, poklop bude třídy B125. Dešťová kanalizace nebude provedena, dešťové vody budou volně vsakovány na terénu. Elektrika - ze stávající pojistkové skříně distribučního rozvodu elektřiny bude provedeno napojení nového elektroměrového rozvaděče RE (DCK ER222) osazeného ve stávajícím zděném pilíři, výměnou za stávající zkorodovaný OCEP-Z elektroměrový rozvaděč. Stávající hl. jistič 3x16A bude nahrazen 2x hl. jističem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 272 846 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Ostrov
 • IČO: 00254843
 • Poštovní adresa:
  Jáchymovská 1
  36301 Ostrov
 • Název odboru: Odbor městských investic a správy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ostrov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy