Veřejná zakázka: Nová garážová stání v Ostrově - Projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 474
Systémové číslo: P20V00000026
Datum zahájení: 12.03.2020
Nabídku podat do: 31.03.2020 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nová garážová stání v Ostrově - Projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky na služby je navržení technického řešení stavby, vypracování projektové dokumentace včetně oceněného i neoceněného položkového soupisu stavebních prací (rozpočet a výkaz výměr) a zajištění inženýrské činnosti včetně zajištění vydání územního souhlasu a stavebního povolení na stavbu „Nová garážová stání v Ostrově“.
Stavby se nachází v lokalitách na části p.p.č. 768/2 (Borecké rybníky), 986/1, 986/2 (Jáchymovská), 1434/1 (Pod obchvatem), 1441/4 (U Polikliniky) a části st. p.č. 956/6, 2265 (Borecké rybníky) katastrální území Ostrov nad Ohří a na části p.p.č. 480 (Za Četransem) katastrální území Dolní Žďár u Ostrova, které jsou ve vlastnictví Města Ostrova. Návrh technického řešení stavby musí zejména obsahovat dle potřeb lokalit odstranění náletové a kácení vzrostlé zeleně, provedení skrývky ornice a urovnání podloží, odstranění stáv. zámečnických konstrukcí, vybourání ŽB konstrukcí, rozebrání části zámkové dlažby, úpravy na vodovodní přípojce, úpravy na vedení NN, základové konstrukce pod garážová stání a garážová stání.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 260 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Ostrov
 • IČO: 00254843
 • Poštovní adresa:
  Jáchymovská 1
  36301 Ostrov
 • Název odboru: Odbor městských investic a správy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ostrov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy