Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova technického vybavení a scénické techniky pro Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra
Odesílatel Jiří Novák
Organizace odesílatele Ekonomické a právní poradenství, s.r.o. [IČO: 27279715]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.05.2024 11:19:27
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD 4


Přílohy
- vysvětlení4.pdf (290.24 KB)
- MD_D.4.1.3_VÝKAZ VÝMĚR_ROZDĚLENÍ_V4_SLEPÝ_16-05-2024.xlsx (622.11 KB)
- DK OSTROV_DIVADELNÍ SÁL_PŮDORYSY_ŘEZY.dwg (3.99 MB)