Smlouva: Obnova technického vybavení a scénické techniky pro Dům kultury v Ostrově – Kulturní a kreativní centrum - projekční práce

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9
Evidenční číslo: 2320
Datum uzavření smlouvy: 07.06.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 780 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 943 800,00
Zadávací řízení: Obnova technického vybavení a scénické techniky pro Dům kultury v Ostrově – Kulturní a kreativní centrum - projekční práce

Název (předmět)

Obnova technického vybavení a scénické techniky pro Dům kultury v Ostrově – Kulturní a kreativní centrum - projekční práce

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je vypracování kompletní projektové dokumentace, zajištění veškerých inženýrských činností, výkonů a služeb a poskytnutí autorského dozoru pro plánovanou realizaci stavby s názvem: Obnova technického vybavení a scénické techniky pro Dům kultury v Ostrově – Kulturní a kreativní centrum, řešící komplexní rekonstrukci a modernizaci scénických technologií (osvětlení, elektroinstalace), ozvučení, jevištní techniky a jevištně-konfekčního vybavení.
Cílem technického vybavení je vybavit objekt moderním systémem ozvučení, scénického osvětlení, projekční technikou, na základě posledních trendů a technologických možností. Jednotlivé prvky musí být vzájemně kompatibilní a funkčně podobné ve všech sálech Domu kultury.

Místem plnění je společenský objekt Dům kultury, Mírové nám. č. p. 733, Ostrov, který je zapsán jako nemovitá kulturní památka (rej. č. ÚSKP 12647/4-5128), a proto veškerá navrhovaná řešení musí být v souladu s požadavky Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště Loket.

Zadavatel

  • Úřední název: Město Ostrov
  • IČO: 00254843
  • Poštovní adresa:
    Jáchymovská 1
    36301 Ostrov
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy