Smlouva: Rekonstrukce MK v obci Kfely, II. část - přední Kfely

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8
Evidenční číslo: 2315
Datum uzavření smlouvy: 24.05.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 367 658,71
Cena v Kč vč. DPH: 2 864 867,04
Zadávací řízení: Rekonstrukce MK v obci Kfely, II. část - přední Kfely

Název (předmět)

Rekonstrukce MK v obci Kfely, II. část - přední Kfely

Stručný popis

Předmětem zakázky jsou stavební práce a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby v části obce Kfely u Ostrova, přičemž se jedná o dopravní stavbu, v rámci které dojde k rekonstrukci stávající místní komunikace, která spojuje místní komunikaci místní části Kfel se silnicí č. II/221. Stavba obsahuje stavební objekty SO 001 DIO, SO 101 Komunikace, SO 431 Veřejné osvětlení, což zejména představuje provedení bouracích a zemních prací, rekonstrukci vozovky a rekonstrukci veřejného osvětlení (kabelového vedení, stožárů a svítidel). Součástí veřejné zakázky a stavby není SO 102 Parkoviště.
Výše uvedený popis je stručným technickým popisem. Podrobnou definici předmětu zakázky závazně stanoví obchodní podmínky, projektová dokumentace zpracovaná Ing. Igorem Hrazdilem, IČO: 10343237, z prosince 2021, č. zakázky 21-014, a položkový rozpočet (soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), které jsou součástí této zadávací dokumentace.

Zadavatel

  • Úřední název: Město Ostrov
  • IČO: 00254843
  • Poštovní adresa:
    Jáchymovská 1
    36301 Ostrov
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy