Smlouva: ZŠ Májová, Ostrov – Výstavba učebny technických a řemeslných oborů, zajištění bezbariérovosti školy

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 6
Datum uzavření smlouvy: 01.09.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 7 650 410,63
Cena v Kč vč. DPH: 9 256 300,49
Zadávací řízení: ZŠ Májová, Ostrov – Výstavba učebny technických a řemeslných oborů, zajištění bezbariérovosti školy

Název (předmět)

ZŠ Májová, Ostrov – Výstavba učebny technických a řemeslných oborů, zajištění bezbariérovosti školy

Stručný popis

Předmětem zakázky je vestavba technické učebny a jejího sociálního zázemí, včetně vybavení dílny do stávajícího prostoru bývalé kotelny.
Nově je řešen imobilní přístup do školy. Tento je navržen z východní strany vyříznutím části stropu bývalé kotelny a vytvoření vnější chodby, která je napojena přímo na chodbu v 1.PP a současně na přístupový chodník ke škole. Výškový rozdíl je vyřešen osazením vnější vyrovnávací plošiny.
Dále řešena přístavba výtahové šachty ve dvorním rohu mezi hlavním a východním křídlem budovy. Instalovaný výtah zajistí imobilní přístup do všech výškových úrovní školy.

Zadavatel

  • Úřední název: Město Ostrov
  • IČO: 00254843
  • Poštovní adresa:
    Jáchymovská 1
    36301 Ostrov
  • Název odboru: Odbor městských investic a správy
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy