Smlouva: Ostrov, Dolní Žďár - Rekonstrukce účelové komunikace - 2. část

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 42
Evidenční číslo: 2339
Datum uzavření smlouvy: 31.10.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 985 482,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 192 433,22
Zadávací řízení: Ostrov, Dolní Žďár - Rekonstrukce účelové komunikace - 2. část

Název (předmět)

Ostrov, Dolní Žďár - Rekonstrukce účelové komunikace - 2. část

Stručný popis

Předmětem rekonstrukce je oprava komunikace v obci Dolní Žďár u Ostrova v úseku od č. p. 32 k přejezdu přes vodní náhon u zahrady s chatou ev. č. 53. Pozemkově je komunikace umístěna na části pozemku p. č. 384/1, na pozemcích p. č. 385 a 386 a části pozemků p. č. 424 a 403/6, vše v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova.
V rámci rekonstrukce budou provedeny vyrovnávky podkladu - ACO 11 (411 m2) a pokládka asfaltového betonu ACO 11+ (1 533 m2).

Zadavatel

  • Úřední název: Město Ostrov
  • IČO: 00254843
  • Poštovní adresa:
    Jáchymovská 1
    36301 Ostrov
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy