Smlouva: Ostrov, Oprava bočního vjezdu ZŠ a MŠ Myslbekova

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 36
Evidenční číslo: 2334
Datum uzavření smlouvy: 19.09.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 749 466,03
Cena v Kč vč. DPH: 906 853,90
Zadávací řízení: Ostrov, Oprava bočního vjezdu ZŠ a MŠ Myslbekova

Název (předmět)

Ostrov, Oprava bočního vjezdu ZŠ a MŠ Myslbekova

Stručný popis

Jedná se o opravu stávající manipulační plochy, vjezdu a části chodníků v areálu Základní školy a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace, sloužící k zásobování školy (školní jídelny).
Manipulační plocha o velikosti 186 m2 bude z drenážní dlažby umožňující vsakování dešťových vod, plocha se smíšeným provozem, tj. pro pěší a pro možnost zásobování, o velikosti 36 m2 bude ze silniční dlažby a chodníky o ploše 91 m2 z chodníkové dlažby. Plochy budou odvodněny do vsaku. Lemování bude sadovými obrubníky.
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Oprava bočního vjezdu Základní školy J. V. Myslbeka, 363 01 Ostrov“, stupeň DSJ, číslo zakázky 20-029, kterou v 02/2021 vypracoval Ing. Igor Hrazdil.

Zadavatel

  • Úřední název: Město Ostrov
  • IČO: 00254843
  • Poštovní adresa:
    Jáchymovská 1
    36301 Ostrov
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy