Smlouva: Ostrov, Rekonstrukce místní komunikace v obci Hluboký

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 35
Evidenční číslo: 2332
Datum uzavření smlouvy: 14.09.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 844 322,30
Cena v Kč vč. DPH: 2 231 629,98
Zadávací řízení: Ostrov, Rekonstrukce místní komunikace v obci Hluboký

Název (předmět)

Ostrov, Rekonstrukce místní komunikace v obci Hluboký

Stručný popis

Předmětem zakázky je rekonstrukce povrchu – velkoplošná oprava stávajícího asfaltového povrchu, místní komunikace v obci Hluboký umístěné na p.p.č. 52 a části p.p.č. 53, vše v katastrálním území Hluboký.
V rámci opravy této komunikace dojde k odfrézování krytu vozovky v její spodní polovině a k následnému položení finální vrstvy. Odfrézování je nutné z důvodu zachování stávající nivelety vozovky vůči vjezdům, případně navazujícím komunikacím. Na zbývající části komunikace (severní část) bude ponechán původní asfaltový kryt, který bude přebalen novou obrusnou vrstvou. V tomto případě by nemělo dojít k výškovým problémům u napojení jednotlivých sjezdů.

Podrobněji viz položkový rozpočet (soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který je součástí této zadávací dokumentace.

Zadavatel

  • Úřední název: Město Ostrov
  • IČO: 00254843
  • Poštovní adresa:
    Jáchymovská 1
    36301 Ostrov
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy