Smlouva: Město Ostrov - revitalizace veřejného osvětlení – 2.etapa

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 33
Evidenční číslo: 2321
Datum uzavření smlouvy: 13.09.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 7 711 869,00
Cena v Kč vč. DPH: 9 331 361,49
Zadávací řízení: Město Ostrov - revitalizace veřejného osvětlení – 2.etapa

Název (předmět)

Město Ostrov - revitalizace veřejného osvětlení – 2.etapa

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení (dále jen “VO“) pro zlepšení kvality osvětlení na komunikacích nacházejících se ve městě a snížení světelného znečištění a energetické náročnosti soustavy.
Na předmětné části VO se vymění a doplní stávající osvětlení za nové LED osvětlení vyjma stávajících světelných bodů, které jsou osazeny LED svítidly a historickými lampami. Napájení světelných míst je provedeno kabelovým a vzdušným vedením. Při výměně svítidel bude nejprve odpojeno napájení jednotlivých svítidel v jejich svorkovnicích od rozvodu VO. Poté bude provedena demontáž stávajících svítidel z výložníků. Nové LED svítidlo bude napájeno z nového přívodního kabelu CYKY-J 3x1,5mm2.
Podle stavu stávajícího výložníku bude nové svítidlo instalováno buď na nový nebo stávající výložník.
Následně bude napájecí kabel ve svorkovnici připojen k rozvodu VO. Podle technického stavu (stáří, funkčnost, opotřebení) může být tato svorkovnice vyměněna za novou. Výměna svítidel bude probíhat na betonovém nebo ocelovém stožáru.
V rámci projektu budou dozbrojeny rozvaděče VO o spínací prvky, které zamezí nechtěnému vybavování nadproudových ochran vlivem nárazových proudů napájecích zdrojů LED osvětlení.
Po dokončení výměny všech svítidel podle projektu bude vyhotovena revizní zpráva a pasportizace veřejného osvětlení.

Veškeré detaily jsou uvedeny v přiložené projektové dokumentaci a technické specifikaci a rovněž veškerá plnění budou provedena dle projektové dokumentace a technické specifikace, tvořící přílohu ZD.

Zadavatel

  • Úřední název: Město Ostrov
  • IČO: 00254843
  • Poštovní adresa:
    Jáchymovská 1
    36301 Ostrov
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy