Smlouva: Ostrov – Rekonstrukce povrchu a odvodnění části místní komunikace v ulici Hroznětínská

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 32
Evidenční číslo: 2328
Datum uzavření smlouvy: 31.08.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 886 504,95
Cena v Kč vč. DPH: 3 492 670,99
Zadávací řízení: Ostrov – Rekonstrukce povrchu a odvodnění části místní komunikace v ulici Hroznětínská

Název (předmět)

Ostrov – Rekonstrukce povrchu a odvodnění části místní komunikace v ulici Hroznětínská

Stručný popis

Předmětem zakázky je rekonstrukce povrchů – velkoplošná oprava stávajících asfaltových povrchů, místní komunikace u dvou navazujících úseků Hroznětínské ulice v Ostrově. Plocha rekonstruovaného I. úseku činí 1 942,50 m2, velikost II. úseku je 2 483 m2. Součástí stavby je obnovení odvodnění komunikace.
Výše uvedený popis je stručným technickým popisem. Podrobnou definici předmětu zakázky závazně stanoví obchodní podmínky, projektová dokumentace (situační výkresy č. 1 a 2) a položkový rozpočet (soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), které jsou součástí této zadávací dokumentace.

Zadavatel

  • Úřední název: Město Ostrov
  • IČO: 00254843
  • Poštovní adresa:
    Jáchymovská 1
    36301 Ostrov
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy