Smlouva: Realizace protiradonových opatření v objektu ZUŠ Ostrov, Masarykova 717

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 26
Evidenční číslo: 2303
Datum uzavření smlouvy: 08.03.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 529 729,78
Cena v Kč vč. DPH: 3 060 973,03
Zadávací řízení: Realizace protiradonových opatření v objektu ZUŠ Ostrov, Masarykova 717

Název (předmět)

Realizace protiradonových opatření v objektu ZUŠ Ostrov, Masarykova 717

Stručný popis

Předmětem zakázky jsou stavební práce vedoucí k eliminaci průniku radonového plynu z podloží do tělesa budovy Základní umělecké školy Ostrov, Masarykova 717.
Vybraný dodavatel zajistí stanovisko SÚJB. Účinnost realizovaných opatření musí vyhovovat požadavkům vyhlášky č. 362/2016 Sb., jinak nebude dílo převzato.
Podrobněji viz projekt protiradonových ozdravných opatření zpracovaný společností RADONtest s.r.o., Na Nivkách 420, Třebíč, IČO: 27690482, z 06/2022, a položkový rozpočet (soupis stavebních prací, dodávek a služeb), které jsou součástí této zadávací dokumentace.

Zadavatel

  • Úřední název: Město Ostrov
  • IČO: 00254843
  • Poštovní adresa:
    Jáchymovská 1
    36301 Ostrov
  • Název odboru: Odbor městských investic a správy
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy