Smlouva: Veřejné osvětlení RVO Severní a RVO U Nemocnice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 25
Evidenční číslo: 2304
Datum uzavření smlouvy: 13.04.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 459 211,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 765 645,31
Zadávací řízení: Veřejné osvětlení RVO Severní a RVO U Nemocnice

Název (předmět)

Veřejné osvětlení RVO Severní a RVO U Nemocnice

Stručný popis

Předmětem zakázky je rekonstrukce stávajícího osvětlení (dále jen “VO“) pro zlepšení kvality osvětlení na komunikacích nacházejících se ve městě a snížení světelného znečištění a energetické náročnosti soustavy.

Rozvaděč RVO Severní napájí 98 světelných bodů o celkovém příkonu 8,683 kW. Rozváděč je vybaven jistícími prvky, hlavním vypínačem, automatikou spínání VO s možností manuálního sepnutí a je umístěn na ulici Severní u č.p. 1186, u světelného bodu 1.72.
Rozvaděč RVO U Nemocnice napájí 125 světelných bodů o celkovém příkonu 12,738 kW. Rozváděč je vybaven jistícími prvky, hlavním vypínačem, automatikou spínání VO s možností manuálního sepnutí a je umístěn na křižovatce U Nemocnice a Borecká, u č.p. 971, v blízkosti světelného bodu 2.1.

Technické požadavky zadavatele:
• Dodavatel předloží technické parametry nabízeného předmětu plnění. Všechna svítidla musí být osazena světelnými zdroji LED. Osvětlení celého dopravního prostoru musí splňovat požadavky souboru norem ČSN EN 13 201 - Osvětlení pozemních komunikací.
• Technické požadavky zadavatele splní účastník předložením dokumentů:
o Výpočet osvětlení (světelně technický výpočet), kterým doloží dosaženou hladinu osvětlenosti a rovnoměrnosti osvětlení pro zadané jednotlivé modelové situace korespondující se zatříděním komunikací — s teplotou chromatičnosti 2700 K pro všechny komunikace (viz příloha č. 8 této zadávací dokumentace).
o Výpočet musí obsahovat typy svítidel, hodnoty průměrných udržovaných osvětleností, rovnoměrnosti osvětleností a udržovací činitel. K výpočtu dodavatel dodá světelně technická data v elektronické podobě tzv. EULUMDAT.
- Montážní návod v českém jazyce
- Katalogový list svítidel
- Světelně technický výpočet
- Otevřený Dialux výpočet pro jednotlivé situace v elektronické podobě
- Otevřený Dialux výpočet rušivého osvětlení pro jednotlivé situace v elektronické podobě
- Vyplněné technické podmínky a čestné prohlášení dle přílohy č. 8.

Zadavatel výslovně informuje účastníky, že změřené výsledky odpovědnou osobou s akreditací ČMI v rámci kontrolního měření budou pro účely posouzení splnění zadávacích podmínek považovány zadavatelem za rozhodující. V případě, že účastník nebude s výsledky kontrolního měření souhlasit, je oprávněn vyžadovat opakované kontrolní měření v jiné zkušební laboratoři s akreditací ČMI po uhrazení poplatku 10.000,- Kč k pokrytí nákladů opakovaného kontrolního měření. Zkušební laboratoř pro opakované kontrolní měření bude určena losem.

Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v Příloze 2 Projektová dokumentace zpracovaná společností CC Holding, s.r.o., Plzeňská 1270/97, Praha 5 – Košíře, 150 00, IČO: 24845205.

Veškeré detaily jsou uvedeny v přiložené projektové dokumentaci a technické specifikaci a rovněž veškerá plnění budou provedena dle projektové dokumentace a technické specifikace, tvořící přílohu ZD.

Zadavatel

  • Úřední název: Město Ostrov
  • IČO: 00254843
  • Poštovní adresa:
    Jáchymovská 1
    36301 Ostrov
  • Název odboru: Odbor městských investic a správy
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy