Smlouva: Polopodzemní kontejnery na tříděný odpad, Ostrov, lokalita u Kláštera

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 24
Evidenční číslo: 2305
Datum uzavření smlouvy: 09.03.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 629 942,34
Cena v Kč vč. DPH: 762 230,23
Zadávací řízení: Polopodzemní kontejnery na tříděný odpad, Ostrov, lokalita u Kláštera

Název (předmět)

Polopodzemní kontejnery na tříděný odpad, Ostrov, lokalita u Kláštera

Stručný popis

Předmětem zakázky jsou stavební a montážní práce související s vybudováním polopodzemních kontejnerů na separovaný odpad: dva o objemu 5,0 m3 (papír, plasty), jeden o objemu 3 m3 (sklo) v lokalitě Ostrov – Klášterní areál.
Podrobněji viz projektová dokumentace stavby s názvem: „Polopodzemní kontejnery na tříděný odpad – Ostrov“, položkový rozpočet stavby (soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) a technická specifikace, které jsou součástí zadávací dokumentace.

Zadavatel

  • Úřední název: Město Ostrov
  • IČO: 00254843
  • Poštovní adresa:
    Jáchymovská 1
    36301 Ostrov
  • Název odboru: Odbor městských investic a správy
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy