Smlouva: Koupaliště Ostrov, technologie pro ohřev velkého bazénu

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 23
Evidenční číslo: 2307
Datum uzavření smlouvy: 08.03.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 162 745,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 406 921,00
Zadávací řízení: Koupaliště Ostrov, technologie pro ohřev velkého bazénu

Název (předmět)

Koupaliště Ostrov, technologie pro ohřev velkého bazénu

Stručný popis

Předmětem zakázky je rekonstrukce stávající předávací stanice pro ohřev bazénové vody velkého bazénu, která bude nahrazena novou. Stávající strojovna se nachází v samostatném objektu v areálu městského koupaliště v ulici U Koupaliště ve městě Ostrov, na pozemku parc. č. st. 1435, katastrální území Ostrov nad Ohří. Vlastníkem pozemku a stavby na něm umístěné je město Ostrov.
Strojovna zajišťuje filtraci bazénové vody pro velký bazén, dětský bazén a brouzdaliště. Dále zajišťuje ohřev bazénové vody pro velký bazén a vytápění administrativy. Nový blok výměníkové stanice bude umístěn (stejně jako je stávající) v úrovni okolního terénu a úroveň ±0,00 ~= 425 m n. m. B. p. v. Montáž nového technologického zařízení předávací stanice a napojení na stávající rozvody PRIM a bazénové vody a nová kabeláž bude realizována ve stávající místnosti (již k tomuto účelu uzpůsobené). Ve stávající místnosti nebudou prováděny stavební úpravy.
Podrobněji viz projektová dokumentace a položkový rozpočet, které jsou součástí této zadávací dokumentace.

Zadavatel

  • Úřední název: Město Ostrov
  • IČO: 00254843
  • Poštovní adresa:
    Jáchymovská 1
    36301 Ostrov
  • Název odboru: Odbor městských investic a správy
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy