Smlouva: „Koupaliště Ostrov - rekonstrukce velkého bazénu“

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2
Datum uzavření smlouvy: 23.06.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 38 558 858,40
Cena v Kč vč. DPH: 46 656 218,66
Zadávací řízení: „Koupaliště Ostrov - rekonstrukce velkého bazénu“

Název (předmět)

„Koupaliště Ostrov - rekonstrukce velkého bazénu“

Stručný popis

Projekt řeší rekonstrukci velkého bazénu při které dojde k vložení nového nerezového rekreačního bazénu s atraktivitami dovnitř stávající betonové vany. Nový rekreační bazén se skládá ze dvou uživatelsky rozdílných, průplavem pod mostem navzájem propojených. Jižní bazén je více klidový s oddělenou rekreační a plaveckou částí. V západní části jižního 25 m bazénu je podélnou nerezovou stěnou oddělená plavecká část se čtyřmi plaveckými drahami s odpovídající délkou 25 m a vybavením - vodící pruhy na dně a stěnách a startovní bloky. Za oddělovací stěnou je ve východní části klidová rekreační část se dvěma skupinami trubkových masážních lehátek, stěnovými masážními tryskami, se dvěma dnovými perličkami, dvěma chrliči, vodní clonou, vodní číší a vstupním schodištěm a vstupem ZTP. V severním rušném bazénu jsou na východní straně umístěny bezpečné dojezdy otevřených skluzavek z přilehlého terénního svahu. Dlouhá skluzavka délky 61,5 m, šířky 1,2 m nahrazuje dožilou stávající skluzavku. Má stejné nástupní místo a využívá z velké části stávající terénní schodiště. Nová široká skluzavka délky 10 m šířky 3 m je umístěna jižně na východním ochozu. Pod novou širokou skluzavkou je navržen nový technologický objekt čerpadel skluzavek a vzduchování atrakcí, který současně tvoří její podporu. V západní části rušného bazénu jsou do trojúhelníku umístěny dva lanové mosty a dvě houpací sítě, na bazénovém ochotu jsou umístěná dvě vodní děla a v prostoru mezi dojezdy skluzavek je umístěn rušný houpací bazén. Bazény jsou navzájem propojeny 4 m širokým průplavem, přes který je vedena pěší lávka propojující východní a západní bazénové ochozy a poskytující atraktivní pohledy na obě části.

Zadavatel

  • Úřední název: Město Ostrov
  • IČO: 00254843
  • Poštovní adresa:
    Jáchymovská 1
    36301 Ostrov
  • Název odboru: Odbor městských investic a správy
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy