Smlouva: Ostrov, Oprava komunikací ve vnitrobloku 9. etapy – sever

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 18
Evidenční číslo: 2308
Datum uzavření smlouvy: 28.03.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 457 574,57
Cena v Kč vč. DPH: 4 183 665,25
Zadávací řízení: Ostrov, Oprava komunikací ve vnitrobloku 9. etapy – sever

Název (předmět)

Ostrov, Oprava komunikací ve vnitrobloku 9. etapy – sever

Stručný popis

Předmětem zakázky jsou stavební práce a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení opravy místních komunikací v obytné zóně v severní části vnitrobloku mezi ulicemi Masarykova – Májová – Palackého. Součástí stavby je i úprava odvodnění komunikací, terénní úpravy, kácení 4 ks stromů a výsadba 9 ks stromů.
Výše uvedený popis je stručným technickým popisem. Podrobnou definici předmětu zakázky závazně stanoví obchodní podmínky, projektová dokumentace a položkový rozpočet (soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), které jsou součástí této zadávací dokumentace.

Zadavatel

  • Úřední název: Město Ostrov
  • IČO: 00254843
  • Poštovní adresa:
    Jáchymovská 1
    36301 Ostrov
  • Název odboru: Odbor městských investic a správy
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy