Smlouva: Odborná správa a dodávka pěstebních prací pro LHC ML Ostrov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17
Evidenční číslo: 2309
Datum uzavření smlouvy: 18.04.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 518 008,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 836 789,68
Zadávací řízení: Odborná správa a dodávka pěstebních prací pro LHC ML Ostrov

Název (předmět)

Odborná správa a dodávka pěstebních prací pro LHC ML Ostrov

Stručný popis

Předmětem zakázky se rozumí „Odborná správa a dodávka pěstebních prací pro LHC ML Ostrov“, tzn. zajištění lesnických činností při hospodaření s lesním majetkem města Ostrov, a to: výkon funkce odborného lesního hospodáře (dále jen „OLH“) a pěstební práce.
Podkladem pro plnění zakázky je Lesní hospodářský plán na LHC Městské lesy Ostrov, s platností od 1.1.2018 do 31.12.2027, zpracovaný společností Plzeňský lesprojekt, a.s. nám. Gen. Píky 8, 326 00 Plzeň (dále jen ”LHP”), a schválený Krajským úřadem Karlovarské kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, pod zn. 1853/ZZ/18 ze dne 23.4.2018. Zakázka bude realizována v souladu s příslušnými platnými právními předpisy.

Zadavatel

  • Úřední název: Město Ostrov
  • IČO: 00254843
  • Poštovní adresa:
    Jáchymovská 1
    36301 Ostrov
  • Název odboru: Odbor městských investic a správy
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy