Smlouva: Rekonstrukce 4 městských bytů v Ostrově

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15
Evidenční číslo: 2311
Datum uzavření smlouvy: 21.04.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 999 462,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 449 381,30
Zadávací řízení: Rekonstrukce 4 městských bytů v Ostrově

Název (předmět)

Rekonstrukce 4 městských bytů v Ostrově

Stručný popis

Předmětem zakázky je rekonstrukce 4 bytů ve vlastnictví města Ostrova, a to ul. Hlavní třída čp. 694/20, ul. Hlavní třída čp. 794/9, ul. Hlavní třída čp. 859/1 a ul. Brigádnická čp.1033/40, v tomto rozsahu: kompletní rekonstrukce koupelny a WC, výměna všech otopných těles, včetně úpravy topných rozvodů, výměna venkovních i vnitřních dveří vč. zárubně a obložek, obkladů stěn v koupelně a v místnosti WC, položení nové podlahy z keramických dlaždic v koupelně a v místnosti WC, položení nové podlahy z vinylu včetně nových pokladních vrstev v obytných místnostech, na chodbě a ve spíži. Štukování a kompletní výmalba, nové rozvody SV, TUV a kanalizační. Výměna původního kanalizačního ležatého rozvodu až ke svislé stoupačce, na kterou se nové rozvody napojí. V případě, že původní stoupačka bude ve špatném stavu a nebude možné na ni napojit nové rozvody, bude provedená její výměna, na základě objednávky od objednatele. Před zakrytím kanalizace bude přizván TDO, který provede zápis do stavebního deníku. Bez zápisu nebude možné uznat výměnu kanalizačního rozvodu. Kompletní výměna elektrických rozvodů včetně svítidel a domovní rozvodnice bude provedena dle PD elektro. Nutná úprava RE na společné chodbě, kde bude provedená úprava pro připojení elektroměru ČEZ. Tyto úpravy musí odpovídat současným platným normám a PD elektro. Podrobně specifikované stavební práce pro rekonstrukce bytů, jsou přiložené u výkazu výměr. Při stavebních pracích je nutno postupovat tak, aby byly dodrženy všechny aktuální závazné požární, hygienické a bezpečnostní normy a předpisy. Použitý materiál musí vyhovovat závazným českým normám a předpisům. Před zahájením prací a nákupem materiálu je nutné ověřit stavební dispozice. Zhotovitel předá opravenou dokumentaci elektro podle skutečného stavu.
Podkladem pro zpracování nabídky jsou tyto pokyny, zadávací dokumentace, rozpočty pro stavební práce (soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) zpracované Ing. Mikešem a projektové dokumentace elektro s položkovými rozpočty zpracované Bc. Skůrou.

Zadavatel

  • Úřední název: Město Ostrov
  • IČO: 00254843
  • Poštovní adresa:
    Jáchymovská 1
    36301 Ostrov
  • Název odboru: Odbor městských investic a správy
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy