Smlouva: Projektová dokumentace pro DUR, DPS na akci - "Rekonstrukce a dostavba ZUŠ v Ostrově"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14
Evidenční číslo: 2310
Datum uzavření smlouvy: 28.03.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 945 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 353 450,00
Zadávací řízení: Projektová dokumentace pro DUR, DPS na akci - "Rekonstrukce a dostavba ZUŠ v Ostrově"

Název (předmět)

Projektová dokumentace pro DUR, DPS na akci - "Rekonstrukce a dostavba ZUŠ v Ostrově"

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky na služby je vypracování doplňujícího geologického průzkumu, projektové dokumentace na novostavbu vstupního foyeru a sálu se zázemím, přístavbu křídel k objektům čp. 715 a čp. 717 a úpravu stávajících objektů č.p. 715 a čp. 717. Vstupní foyer je řešen jako železná rezavějící kostka s prosvětlujícím vitrážovým zasklením. Jednotlivé objekty jsou propojeny v úrovni parteru prosklenými turnikety. Řešení elevace hlediště je mechanicky ve vodorovné rovině. Jednotlivé panely se zasouvají pod sebe na zadní stranu sálu. Sál je navržen symetricky na osu mezi objekty čp. 715 a čp. 717. Vstup do objektu je bezbariérový přímo z Piazzetty do vstupního foyeru. K oběma objektům budou přistavena křídla, která budou na původní objekty navázána v rozích. V levém křídle budou nad sebou umístěny sály pro dramatickou tvorbu. V pravém křídle bude v 1.NP sál pro taneční obor, ve 2. NP a 3.NP provozy, které ubydou díky připojení křídel ke stávajícím objektům. V rámci připojení jednotlivých křídel dojde k úpravě dispozic stávajících objektů. Objekty budou zpřístupněny z Piazzetty pro potřeby požárního úniku. U objektu čp 717 vznikne vyrovnávací schodiště a oba vstupy budou zastřešeny markýzou. V rámci nově přistavených objektů a zbudovaných zpevněných ploch bude dešťová voda soustředěna do nově vzniklých školních zahrad, kde bude sloužit k zalévání případně se bude vsakovat. Nově přistavěná střední budova bude mít plochou střechu, která bude osázena extenzivní zelení. Nově přistavěná křídla budou na jižní části střechy osazeny fotovoltaickými panely. V rámci PD se posoudí možnost zpětného používání vody na splachování toalet tzn. opětovné využití „šedé vody“ a prověří se možnost vytápění objektu pomocí tepelného čerpadla, případně skladování získané energie z fotovoltaických článků v akumulačních nádobách.
Podkladem pro zpracování je Architektonická studie na optimalizaci a dostavbu ZUŠ v Ostrově.

Zadavatel

  • Úřední název: Město Ostrov
  • IČO: 00254843
  • Poštovní adresa:
    Jáchymovská 1
    36301 Ostrov
  • Název odboru: Odbor městských investic a správy
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy