Smlouva: Ostrov, Jáchymovská ulice, účelová komunikace mezi garážemi p.p.č. 985/20 v k.ú. Ostrov nad Ohří

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 11
Evidenční číslo: 2322
Datum uzavření smlouvy: 22.06.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 301 599,39
Cena v Kč vč. DPH: 1 574 935,26
Zadávací řízení: Ostrov, Jáchymovská ulice, účelová komunikace mezi garážemi p.p.č. 985/20 v k.ú. Ostrov nad Ohří

Název (předmět)

Ostrov, Jáchymovská ulice, účelová komunikace mezi garážemi p.p.č. 985/20 v k.ú. Ostrov nad Ohří

Stručný popis

Jedná se o rekonstrukci účelové komunikace mezi stávajícími garážemi p.p.č. 985/20 v k.ú. Ostrov nad Ohří, která je napojena na ulici Jáchymovskou.
Celková délka zpevnění z betonové vegetační dlažby u severní řady garáží bude cca 81 m, u jižní řady to bude cca 74 m. Celková šířka zpevnění mezi garážemi činí cca 9,1 - 9,3 m. Stávající spodní část sjezdu z ul. Jáchymovská bude upravena živičným zpevněním.
Odvodnění je navrženo do vsaku přes vegetační tvárnice a štěrkové vrstvy s následným odvedením vody drenážní trubkou do Jáchymovského potoka. V rámci konstrukčních vrstev bude pod kladecí vrstvou dlažby položena sorpční textilie, která zabrání znečištění podloží ropnými polutanty. Zakončení zpevnění komunikace je po obou stranách navrženo ze zapuštěných chodníkových obrubníků.
V rámci stavby bude vybourán betonový žlab na vjezdu ke garážím v délce 5 m, živičné zpevnění ve spodní části vjezdu, vybourány betonové a dlážděné plochy před některými garážemi. Kabely NN budou dle požadavku ČEZ uloženy do chrániček nebo do kabelových žlabů.

Zadavatel

  • Úřední název: Město Ostrov
  • IČO: 00254843
  • Poštovní adresa:
    Jáchymovská 1
    36301 Ostrov
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy