Smlouva: Pojištění město Ostrov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 10
Evidenční číslo: 2316
Datum uzavření smlouvy: 29.06.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 096 592,00
Cena v Kč vč. DPH: 4 096 592,00
Zadávací řízení: Pojištění město Ostrov

Název (předmět)

Pojištění město Ostrov

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku, pojištění lesů a pojištění odpovědnosti za způsobenou újmu pro Město Ostrov.

Pojištění zahrnuje zejména pojištění movitého a nemovitého majetku, pojištění lesů a pojištění odpovědnosti za způsobenou újmu, a to v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, zejména Technické specifikaci.

Pojistné smlouvy budou uzavírány mezi zadavatelem jako pojistníkem a dodavatelem jako pojistitelem. Pojištěným bude zadavatel a příspěvkové organizace zadavatele.
Bližší specifikace je uvedena v rámci ZD.

Zadavatel

  • Úřední název: Město Ostrov
  • IČO: 00254843
  • Poštovní adresa:
    Jáchymovská 1
    36301 Ostrov
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy